Prvi indeks za kvalitetu života starijih

Unatoč pozitivnim kretanjima, trend je još uvijek takav da samo pola svjetske populacije može očekivati barem najnižu mirovinu u starosti. Čak i u zemljama sa socijalnim mirovinama, one su uglavnom osigurane za uzak krug i premale da bi učinile značajnu razliku u kvaliteti života.

Foto: Helpage Report

Unatoč pozitivnim kretanjima, trend je još uvijek takav da samo pola svjetske populacije može očekivati barem najnižu mirovinu u starosti. Čak i u zemljama sa socijalnim mirovinama, one su uglavnom osigurane za uzak krug i premale da bi učinile značajnu razliku u kvaliteti života.

Global AgeWatch Index kojeg mjeri HelpAge International svrstava zemlje po kvaliteti života kaja se mjeri po nekoliko kriterija kao što su: prihod, zdravlje, mogućnosti i poticajno okruženje.

Global AgeWatch Index je 2014. rangirao 96 zemalja prema društvenom i ekonomskom pokazatelju starije populacije, što predstavlja 91%, odnosno devet od deset ljudi starijih od 60 godina diljem svijeta.

U mnogim zemljama, očekivani životni vijek od 60 godina danas čini barem trećinu više nego što je činio sredinom dvadesetog stoljeća. Ipak, iskustvo starije dobi ovisi u velikoj mjeri o području na kojem žive i okolnostima ranijeg života. Dok veliki broj ljudi danas živi zdravije i ugodnije nego prije, još uvijek milijuni ljudi živi jednoličnim životom u starosti. U zemljama s niskim i srednjim prihodima, samo četvrtina ljudi iznad 65 godina prima mirovinu. Pružanje osnovne socijalne zaštite starijoj populaciji, smatra se osnovnim pravom na dostojanstvenu starost kao i pravo na financijsku neovisnost. Index pokazuje da politike mirovinskog sustava, obrazovanja, zaposlenja, besplatnog zdravstva i sufinanciranog prijevoza postoje, ali je potrebno ubrzati i sitematizirati njihovu implementaciju.

U 2014. najgora država za stariju populaciju pokazao se Afganistan, a najbolja Norveška.

Sve regije su predstavljene u najnižem kvartalu, od kojih afričke države čine polovicu onih s niskim prihodima te niskim zdravstvenim rezultatima. Venecuela (76), Srbija (78), i Turska (77) su također uključene u istu kategoriju sa subsaharskom Afrikom i Azijom.

Više manje sve države imaju neki oblik mirovinskog sustava, ali u posljednja dva desetljeća došlo je do sve učestalije pojave nove vrste "socijalnih" mirovina bez doprinosa. Trenutno su takve vrste mirovina prisutne u više od sto zemalja te postoji mogućnost uvođenja neke vrste osnovnog prihoda najugroženijim među starijom populacijom.

Najveće promjene ove godine dogodile su se u segmentu rasta socijalnih mirovina, kao primjerice u Latinskoj Americi koja je zabilježila najveći porast, što utječe i na globalne trendove. Kina (48) je uvela ruralne socijalne mirovine u 2009. koje su obuhvatile 133 milijuna ljudi iznad 60 godina.

Indeksi zemalja u našem okruženju: Slovenija 29, Italija 39, Albanija 53, Hrvatska 67, Crna Gora 68, Srbija 78.

Autor: seniori.hr