Zaštita prava starijih osoba u Europi: trenutno stanje, nedostaci i izazovi

Demografski trend starenja, kako u Hrvatskoj, tako i Europi, utječe na sva područja ljudskog života i sa sobom nosi brojne izazove. Dolazi do sve većeg pritiska na mirovinski i zdravstveni sustav, kao i na sustav socijalne skrbi.

Foto: pixabay

Vidljiv je nedostatak radne snage i veliko opterećenje proračuna, a na starije osobe se gleda uglavnom kao na socijalni problem i teret društva (Rešetar Čulo, 2014, 117). Posljednjih desetljeća u Europi je izražen trend starenja stanovništva, a uzroke možemo pripisati opadanju stope fertiliteta i produljenju očekivanog trajanja života. Starenje dovodi do promjena životnog stila pojedinca; javlja se potreba za zdravstvenim uslugama, uslugama socijalne skrbi, kao i potreba za kulturnim i društvenim sadržajima prilagođenima starijim osobama (Rešetar Čulo, 2014, 118). Kako se Europa nosi s ovim „trendom“?

Autorica Rešetar Čulo u radu Zaštita prava starijih osoba u Europi: trenutno stanje, nedostatci i izazovi (2014.) analizira položaj starijih osoba i postojeći pravni okvir za zaštitu prava starijih na razini Europske Unije i Vijeća Europe kroz demografsku sliku Europe, izazove starenja stanovništva, prava starijih osoba u temeljnim dokumentima za zaštitu ljudskih prava Vijeća Europe i Europske unije. Općenito, trendovi u skrbi za starije osobe u Europskoj uniji temelje se na zagovaranju inkluzivnog društva, dostupnosti socijalnih prava i visoke kvalitete života, međugeneracijske solidarnosti, prevencije nepovoljnih okolišnih utjecaja, interdisciplinarne i međusektorske suradnje te financijske održivosti (Žganec prema Rešetar Čulo, 2014, 129).

U ovom radu govori se o aktivnostima koje se poduzimaju kako bi se poboljšao položaj starijih ljudi u Europi, ali i o nedostatcima i budućim izazovima na ovom području. U području brige za starije osobe i poštivanju njihovih prava društvo mora još mnogo toga unaprijediti.

Cijeli rad možete pogledati na: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=193307.

Izvor: Rešetar Čulo, I. (2014) Zaštita prava starijih osoba u Europi: trenutno stanje, nedostatci i izazovi. Pravni vjesnik: časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta J.J. Strossmayera u Osijeku. 30(2).