Kome se priznaje pravo na troškove ogrjeva?

Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m³ drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb.

Marina Elez Urlić, dipl. socijalna radnica

Centar za socijalnu skrb Split 

Foto: pixabay