Zaželi sretniju starost 2 se nastavlja u Splitu

Grad Split je po potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Zaželi sretniju starost 2" - UP.02.1.1.13.0327 u sklopu natječaja „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine, objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju u projektu "Zaželi sretniju starost 2“.

Porojekt je namijenjen starijiom osobama koje su u nepovoljnom položaju i kojima je potrebna pomoć i potpora u kućanstvu u periodu od 12 mjeseci. Osobe u nepovoljnom položaju su između ostalog osobe s invaliditetom, kronični bolesnici,...

Potpora i podrška uključuju:

- pomoć u nabavi namisrnica, lijekova i drugih potrepština,

- pomoć u pripremi obroka

- pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora

- posredovanje u ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala, naručivanje i pratnja kod liječnika i sl.)

- pružanje podrške kroz razgovor i druženje

Prijaviti se mogu sve osobe koje imaju prebivalište na području: Splita, Sitno Donje, Sitno Gornje, Kamen, Slatine, Srinjine, Stobreč i Žrnovnica.

Uvjet za uključivanje u projekt za krajnje korisnike je da predmetna usluga potpore i podrške nije osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora - putem institucija socijalne skrbi ili udruga civilnog društva, odnosno da socijalnu uslugu potpore i podrške ne ostvaruju po drugoj osnovi, kao što je usluga pomoć u kući, doplatak za pomoć i njegu, usluge asistencije, pratitelja i slično.

Ukupna vrijednost projekta je 4.999.999,80 kuna i financira se u 100% iznosu iz Europskog socijalnog fonda, a razdoblje provedbe od 4. siječnja 2021. – 4. srpnja 2022. godine (18 mjeseci). Grad Split projekt provodi u suradnji s partnerima: Centrom za socijalnu skrb Split i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Regionalnim uredom Split koji sudjeluju u odabiru krajnjih korisnika, odnosno odabiru žena koje će biti zaposlene u sklopu projekta.

Cilj projekta je potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 342 krajnjih korisnika što će se osigurati zapošljavanjem i obrazovanjem 57 teže zapošljivih žena koje će im pružati potporu i podršku u kućanstvu (1 žena na 6 korisnika) u periodu od 12 mjeseci čime se direktno doprinosi procesu deinstitucionalizacije usluga u zajednici.

Više o obrascu za prijavu i informacijama o projektu na:

https://www.split.hr/clanak/zazeli-sretniju-starost-2-nastavak-hvalevrijedne-socijalne-usluge-u-splitu

Izvor: Grad Split