Započeo projekt „Aktivna i kvalitetna starost“

Naziv projekta: Aktivna i kvalitetna starost

Naziv korisnika/ partnera uprojektu:

korisnik: Udruga MI- Split;

partneri: udruga Sveti Jeronim, Gradsko društvo Crvenog križa Solin, udruga maslinara Kaštela Mastrinka, Udruga Vita plus, udruga za palijativnu skrb, Grad Split, Grad Kaštela, Grad Solin.

Kratki opis projekta:

Projekt Aktivna i kvalitetna starost provodi se u partnerstvu 7 partnera, doprinosi socijalnoj uključenosti i većoj kvaliteti života (300) umirovljenika na lokalnoj razini jačanjem kapaciteta 5 udruga iz Splita, Kaštela, Podstrane i Solina za provedbu 11 programa kroz različite aktivnosti u 24 mjeseca. Znanstvenim analizama, poticanjem međugeneracijske suradnje, razvojem inovativnih programa izobrazbe u turizmu/kulturi i zapošljavanjem umirovljenika, mobilizacijom zajednice kroz volonterstvo te promocijom aktivnog načina života osiguravaju se održivi socijalni programi usmjereni umirovljenicima.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

1. Unaprijeđenje kvalitete i dostupnosti programa namijenjenih jačanju socijalne uključenosti i unaprijeđenja kvalitete života umirovljenika kroz jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva koje provode takve programe na širem području Splita

2. Razvoj inovativnih programa.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.918.089,61 kuna

Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (u iznosu od 15% što iznosi 287.713,44 kuna) i iz Europskog socijalnog fonda (u iznosu od 85% što iznosi 1.630.376,16 kuna)

Razdoblje provedbe projekta:

1. lipanj 2020.- 1. lipnja 2022.

aktivni vidljivost