Obavijest o podjeli božićnica za umirovljenike s područja Solina

Podjela božićnica umirovljenicima s prebivalištem u gradu Solinu vršit će se od 12. prosinca (ponedjeljak) sve do 22. prosinca (četvrtak) u Gradskoj vijećnici grada Solina, Stjepana Radića 43, u vremenu od 08.00 do 14.00 sati.

Iz grada Solina ističu sljedeće:

  1. Pravo za božićnicu u obliku bona mogu ostvariti građani koji imaju prijavljeno prebivalište na području grada Solina.
  2. Pravo na božićnicu u obliku bona u vrijednosti od 300,00 kn mogu ostvariti umirovljenici čija mjesečna osnovna mirovina iznosi do 1.000,00 kn. 
  3. Pravo na božićnicu u obliku bona u vrijednosti od 200,00 kn mogu ostvariti umirovljenici čija mjesečna osnovna mirovina iznosi od 1.000,00 do 2.000,00 kn. 
  4. Božićnicu u obliku bona ne mogu ostvariti umirovljenici koji ostvaruju inozemnu mirovinu temeljem Međunarodnih ugovora, kao i umirovljenici koji pored mirovine ostvarene u RH ostvaruju i inozemnu mirovinu temeljem Međunarodnih ugovora. 

Izvor: dalmatinskiportal.hr