Međunarodni dan starijih osoba

1. listopada se tradicionalno obilježava Međunarodni dan starijih osoba. Proglasila ga je Glavna Skupština Ujedinjenih naroda 14. prosinca 1990., s ciljem naglašavanja važnosti osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika treće životne dobi.

Zbog promjena koje doživljava suvremena obitelj – smanjenja broja članova, većeg broj razvoda, manjeg broja djece, zatim iseljavanja mlađih članova (djece i unuka) u inozemstvo kao i ravnopravnog obrazovanja te zaposlenosti žena (koje su uvijek u većem broju pružatelji skrbi), stariji su ljudi danas izloženi većem riziku nego ranije generacije da neće imati nikoga tko bi im pružio pomoć i njegu u njihovu domu. Uz sve promjene, obitelj je i dalje glavni izvor materijalne, emocionalne i praktične potpore svojim članovima. Uz obitelj, o starijim osobama najčešće skrbe organizacije civilnog društva i drugi subjekti socijalne skrbi, čiji je rad ograničen nedostatkom sredstava i drugim faktorima.
S obzirom na trend starenja stanovništva s kojim se susreće Hrvatska te činjenicu da je rast potreba prisutan već sad, nužno je preispitati dosadašnje strategije o skrbi za starije osobe te iste prilagoditi stvarnom stanju na terenu.
Dodatno, potrebno je starijim osobama pružiti mogućnost da i u trećoj životnoj dobi zadovolje svoje rekreativne, kulturne, edukativne i druge potrebe. Organizacija aktivnosti socijalizacije za pripadnike zlatne dobi jedan je od faktora koji pozitivno utječu na njihovo mentalno i fizično zdravlje, pomažući im održati vitalnost.

FOTO SENIORI

Foto: Udruga "MI" - Split


Program socijalizacije umirovljenika provodi se kroz projekt „Zlatno doba“ koji financijski podržava Grad Split. U sklopu projekta, umirovljenici imaju priliku uključiti se u različite sadržaje prilagođene njihovoj dobi, potrebama i stanju. Više informacija o aktivnostima Centra Zlatno doba pronađite na: www.seniori.hr.