Projekt „Aktivna i kvalitetna starost“

U RH je prisutan proces ubrzanog starenja stanovništva. 19% stanovništva je starije od 65 godina (DSZ, 2015), u Splitsko-dalmatinskoj županiji (SDŽ) 16,5%. Prioritet EU 2020 je pitanje aktivnog i zdravog starenja s ciljem nadilaženja izazova sve starije populacije te podizanje zdravog životnog vijeka.

Umirovljenicima, društveno osjetljivoj kategoriji stanovništva, potrebno je osigurati dodatne uvjete i mobilizaciju šire zajednice kako bi uživali svoja prava i imali kvalitetan život u starosti. Odlazak u mirovinu povećava osjećaj socijalne isključenosti, beskorisnosti, gubitku socijalne mreže, nižem materijalnom statusu čime se ograničava sudjelovanje u različitim aktivnostima koje bi osigurale društvene odnose te povećale kvalitetu života.

Organizacije civilnog društva kao pružatelji socijalnih usluga predstavljaju veliku pomoć i vrijednost za djelatnost socijalne skrbi doprinose socijalnom uključivanju i koheziji zajednice. Potrebno je dodatno osvijestiti i potaknuti umirovljenike za angažman i aktivni doprinos zajednici ali i omogućiti zadovoljavanje njihovih primarnih potreba jačanjem djelovanja udruga u interesu umirovljenika.

U 5 projektnih elemenata jačaju se kapaciteti 5 udruga za podršku aktivnom starenju kroz 580 različite aktivnosti tijekom 24 mj. sa svrhom unaprjeđenja zdravlja, očuvanja funkcionalne i radne sposobnosti, osjećaju vrijednosti, smanjenju usamljenosti, međugeneracijskoj suradnji, promociji aktivnog načina života te društvenog sudjelovanja 300 umirovljenika u lokalnoj zajednici.

Projekt razvija 4 inovativna programa u području održivog volontiranja i povratka umirovljenika na tržište rada u kulturi i turizmu. Temeljem 4 znanstvena istraživanja razvijaju se programi aktivnog starenja i Lokalne smjernice za socijalno uključivanje umirovljenika u život zajednice.

Osim u Splitu, Kaštelima i Solinu projektne aktivnosti socijalnog uključivanja odvijati će se i u Podstrani te na širem području Solina u općinama Muć, Dugopolje i Klis. Projektnim aktivnostima planirano je uključivanje 300 umirovljenika koji će na razne načine dobiti besplatne usluge i podršku kroz lokalne programe aktivnog starenja. Cilj projekta je utjecati na povećanje socijalne uključenosti a time i kvalitete života umirovljenika na širem području Splita.

Više o aktivnostima projekta bit će dostupno putem www.seniori.hr te na stranicama partnera u projektu.

aktivni vidljivost