SENIORI.HR

Informativni portal za treću dob

Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

Zakon o obveznim odnosima omogućuje također i sklapanje Ugovora o dosmrtnom uzdržavanju. Zbog sličnosti u nazivu i zbog jednakih obveza među strankama s Ugovorom o doživotnom uzdržavanju, ovaj je ugovor izazvao određenu zabunu među umirovljenicima i otvorio prostor zlouporabama. Poznat nam je niz slučajeva u kojima su umirovljenici potpisali Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju uvjereni da potpisuju Ugovor o doživotnom uzdržavanju. Razliku su shvatili tek u trenutku kada su ostali bez imovine. 

Opširnije...


Ugovor o doživotnom uzdržavanju

Život ponekad pred nas postavlja zahtjeve koje teško sami možemo ispuniti, osobito ako se radi o brizi za samog sebe. S vremenom i osnovne životne obveze poput kuhanja, spremanja i nabavke potrepština potaju teško ostvarive. Tu je dakako i financijski moment naših, ne osobito visokih, mirovina. Sve to i niz drugih razloga može potaknuti čovjeka da razmisli o mogućnosti sklapanja Ugovora o doživotnom uzdržavanju. 

Opširnije...

Siromaštvo povećava rizik od zlostavljanja starijih osoba

Sve što može uzrokovati štetu starijoj osobi ili je na neki način uznemiriti (bilo da je riječ o činu, izostanku djelovanja ili zanemarivanju), smatra se zlostavljanjem. Ono se može pojavljivati u raznim oblicima - fizičkom, psihološkom, emotivnom, seksualnom ili ekonomskom. Svjetski trendovi su ovaj problem sve donedavno držali u sferi privatnih odnosa, a i danas je u mnogim društvima ovo pitanje podcijenjeno, ignorirano ili se smatra tabuom. Upozorili su na to Ujedinjeni narodi povodom Međunarodnog dana svjesnosti o zlostavljanju starijih osoba, koji se obilježava 15. lipnja. 

Opširnije...

Geroprofilaksa i prepoznavanje nasilja nad starijima u zaštiti zdravlja starijih osoba

Zlostavljanje starijih osoba definiramo kao pojedinačni ili ponavljajući čin ili nedostatak odgovarajućeg postupanja, a koje se događa u bilo kojem odnosu očekivanja i povjerenja, a koje uzrokuje štetu, bol, nepriliku i/ili nevolju starijoj osobi. Zlostavljanje starijih osoba također možemo definirati kao svako ponašanje u sklopu ljudskih odnosa povjerenja, koje na neki način šteti starijoj osobi. Ono se odnosi na nasilje, maltretiranje i/ili zanemarivanje koje stariji mogu doživjeti od supružnika, skrbnika, djelatnika stručnih službi ili osoba u situacijama moći i povjerenja. 

Opširnije...