SENIORI.HR

Informativni portal za treću dob

Problem zlostavljanja starijih osoba

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), zlostavljanje starijih osoba je "pojedinačan ili ponovljeni čin, odnosno nedostatak prikladne aktivnosti, koji se javlja unutar bilo kojeg odnosa sa starijom osobom u kojem se očekuje međusobno povjerenje, a koji rezultira štetom ili stresom starije osobe".

Opširnije...

Prevencija nasilja nad starijim osobama

Nasilje nad starijim osobama kao pitanje zaštite starijih je postalo aktualno posljednjih godina, iako to nipošto nije nov fenomen. Ipak, o njemu se još uvijek slabo govori u javnosti, a razlozi za to kriju se u neprijavljivanju slučajeva nasilja što daje pogrešnu sliku o pojavnosti slučajeva zlostavljanja, ali i u činjenici da se neki obrasci ponašanja još uvijek ne prepoznaju kao nasilni. 

Opširnije...Uloga Centra za socijalnu skrb u pomoći za starije osobe

Centar za socijalnu skrb javna je ustanova koja odlučuje o pravima iz socijalne skrbi i pruža socijalne usluge posebno osjetljivim skupinama građana kao što su: maloljetna djeca bez roditelja, maloljetna djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s teškoćama u razvoju, djeca i mladi s problemima u ponašanju, osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe, osobe lišene poslovne sposobnosti, žrtve obiteljskog nasilja, obitelji pod rizikom, siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe.

Opširnije...