SENIORI.HR

Informativni portal za treću dob

Ostvarivanje prava starijih osoba

Sva suvremena društva starije osobe su identificirale kao posebno osjetljivu skupinu građana kojoj je potrebno osigurati dodatne uvjete kako bi uživali svoja prava te svoju starost živjeli kvalitetno u skladu sa stvarnim potrebama i interesima. Dodatno, posljednjih tridesetak godina uočena je promjena u pristupu starenju.

Opširnije...




Kako odabrati osobu s kojom ćete sklopiti ugovor o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju

Ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju se može sklopiti sa poslovno sposobnom fizičkom ili čak s pravnom osobom, no svakako se prije sklapanja ugovora treba savjetovati i razmisliti o izboru i sadržaju ugovora te o izboru osobe s kojom se sklapa (davatelju uzdržavanja), s obzirom da davatelj uzdržavanja može i ne mora biti netko od članova Vaše bliže ili dalje obitelji.

Opširnije...