SENIORI.HR

Informativni portal za treću dob
Standardi kvalitete u pružanju socijalnih usluga

Kako bi usluga dugotrajnog smještaja bila što kvalitetnija i učinkovitija Vedona se pruža po propisanim standardima kvalitete. Standardi kvalitete socijalnih usluga imaju za cilj zakonska prava korisnika produbiti i podići na višu razinu sukladno suvremenoj praksi socijalnog rada čime se korisnike dodatno osnažuje da postanu informirani te sudjeluju u kreiranju usluge koju dobivaju ili plaćaju.

Opširnije...