Izmjena Zakona o kaznenom postupku

Što su nam donijele sedme Izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku?

Foto: pixabay.com

U srpnju 2017. Hrvatski sabor je izglasao izmjene Zakona o kaznenom postupku ( u daljnjem tekstu ZKP 70/17) kojima se u nacionalni zakon, uz ostalo, implementiraju odredbe Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. godine o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela. 

Najvažnije izmjene prava žrtava kaznenih djela sadržana su u glavi V. ZKP-a 70/17 Žrtva, oštećenik, privatni tužitelj, koja u uz već do tada utvrđena prava žrtava kaznenih djela dodaje i druga prava normirana gore spomenutim Direktivom te ih daje u slijedu:

1) pravo na pristup službama za potporu žrtvama kaznenih djela,

2) pravo na djelotvornu psihološku i drugu stručnu pomoć i potporu tijela, organizacije ili ustanove za pomoć žrtvama kaznenih djela u skladu sa zakonom,

3) pravo na zaštitu od zastrašivanja i odmazde,

4) pravo na zaštitu dostojanstva tijekom ispitivanja žrtve kao svjedoka,

5) pravo da bude saslušana bez neopravdane odgode nakon podnošenja kaznene prijave te da se daljnja saslušanja provode samo u mjeri u kojoj je to nužno za potrebe kaznenog postupka,

6) pravo na pratnju osobe od povjerenja pri poduzimanju radnji u kojima sudjeluje,

7) pravo da se medicinski zahvati prema žrtvi poduzimaju u najmanjoj mjeri i samo ako su krajnje nužni za potrebe kaznenog postupka,

8) pravo podnijeti prijedlog za progon i privatnu tužbu sukladno odredbama Kaznenog zakona, pravo sudjelovati u kaznenom postupku kao oštećenik, pravo biti obaviještena o odbacivanju kaznene prijave) i odustajanju državnog odvjetnika od kaznenog progona te pravo preuzeti kazneni progon umjesto državnog odvjetnika,

9) pravo na obavijest od državnog odvjetnika o poduzetim radnjama povodom njezine prijave i podnošenje pritužbe višem državnom odvjetniku ,

10) pravo da na njezin zahtjev bez nepotrebne odgode bude obaviještena o ukidanju pritvora ili istražnog zatvora, bijegu okrivljenika i otpuštanju osuđenika s izdržavanja kazne zatvora te mjerama koje su poduzete radi njezine zaštite,

11) pravo da na njezin zahtjev bude obaviještena o svakoj odluci kojom se pravomoćno okončava kazneni postupak, te druga prava propisana specijalnim zakonima.

Iznimno je važno naglasiti da su u izmjenama, uz već do tada prepoznate posebno ranjive kategorije žrtava, kao što su djeca, žrtve kaznenog djela protiv spolne slobode i žrtve trgovanja ljudima, uvrštene i žrtve u odnosu na koje su utvrđene posebne potrebe zaštite (čl. 44.) te im zakon još daje posebna prava, kao opunomoćenika ili savjetnika na teret proračunskih sredstva, mjere zaštite osobnog života i integriteta, posebne načine ispitivanja uz primjenu zaštitnih mjera od re-traumatizacije kroz izbjegavanja više ispitivanja, korištenje video-linka i sl. Kroz članak 44. ZKP-a a kasnije i u Pravilniku o načinu provedbe pojedinačne procjene žrtve (NN 106/17) otvara se mogućnost da se i dob žrtve uzme kao posebna značajka ranjivosti, što formalnopravno pruža dodatnu zaštitu osobama starije životne dobi, koji su posebno ranjiva kategorija žrtava.

Matea Anić, mr. iur.

Udruga Bijeli krug Hrvatske