Pitanje: Osobna invalidnina

Pitanje: Tko može ostvariti pravo na osobnu invalidninu?

Foto: pixabay.com

Odgovor: Pravo na osobnu invalidninu priznaje se osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, te potrebe uključivanja u svakodnevni život zajednice.

Vrstu i težinu invaliditeta, te vrstu i težinu promjene u zdravstvenom stanju utvrđuje Zavod za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom.

Pravo na osobnu invalidninu ne može se priznati:
• osobi koja osobnu invalidninu ostvaruje po drugoj osnovi
• osobi koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za uključivanje u zajednicu
• osobi koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti
• djetetu ili odrasloj osobi kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama ovoga Zakona ili drugim propisima
• osobi kojoj je priznato pravo na doplatak za pomoć i njegu sukladno odredbama ovoga Zakona ili na temelju drugih propisa.

Osobna invalidnina za osobu koja nema vlastiti prihod iznosi mjesečno 300% osnovice iz Zakona o socijalnoj skrbi, a koja osnovica iznosi 500,00 kuna. Ako osoba ostvaruje prihod po bilo kojoj osnovi,osobna invalidnina utvrđuje se kao razlika između iznosa od 300% osnovice i prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno u kojem je pokrenut postupak po službenoj dužnosti.

U prihod se ne uračunava: autorski honorar, plaća, zajamčena minimalna naknada, naknada za troškove stanovanja, mirovina do iznosa najniže, odnosno minimalne mirovine za 40 godina mirovinskog staža, ortopedski dodatak, sredstva za uzdržavanje koje ostvaruje dijete na temelju propisa o obiteljskim odnosima i doplatak za djecu.

Zahtjev za priznavanje prava na osobnu invalidninu podnosi se u Centru za socijalnu skrb ovisno o mjestu prebivališta.

Marina Elez Urlić, dipl. soc. radnica

Centar za socijalnu skrb Split