Oblici zlostavljanja starijih osoba


Nasilje se može podijeliti s obzirom na mjesto gdje se ono odvija i način nasilnog ponašanja. Nasilje nad starijima može se zbivati u privatnosti doma, u ustanovi i strukturalno.

Foto: pixabay.com

Za starije osobe koje žive privatno, u svojim kućama, nasilje može biti povezano s njihovom financijskom ili emocionalnom ovisnosti o članovima obitelji. Kod osoba smještenih u ustanovu, zlostavljanje se može javiti kod hranjenja, kupanja, oblačenja, uzimanja lijekova i sl. Strukturalno nasilje odvija se u okviru društva, a odnosi se na nedostatak socijalne sigurnosti i financijskih sredstava koji bi omogućili zadovoljavajuću kvalitetu života. Ovaj oblik odnosi se na diskriminirajuću socijalnu, zdravstvenu i ostalu politiku i praksu prema starijima, te neodgovarajuće i uznemiravajuće postupanje javnih službi (Ajduković, 2003.). Svaki oblik nasilnog ponašanja uključuje različite načine postupanja prema žrtvi.

Psihičko (i emocionalno) zlostavljanje uključuje pokušaje dehumanizacije i podcjenjivanje starijih osoba. Bilo koje verbalno ili neverbalno postupanje koje smanjuje njihovo samopoštovanje ili dignitet i tretiranje njihovog psihološkog i emocionalnog integriteta je zlostavljanje.

Financijsko zlostavljanje obuhvaća novčane manipulacije ili iskorištavanje, a uključuje prijevare, krivotvorenje, ucjene, zlouporabu. Odnosi se na korištenje novca ili vlasništva starije osobe na nepošten način ili korištenje imovine starije osobe za vlastitu dobrobit.

Tjelesno zlostavljanje uključuje bilo koji čin nasilja neovisno o tome rezultira li fizičkom ozljedom ili ne. Namjerno izazivanje boli ili ozljede, a koje rezultira fizičkom ozljedom ili duševnom boli smatra se zlostavljanjem.

Zašto neke starije osobe nerado govore o zlostavljanju?

Starije osobe mogu osjećati neugodu priznati da ih zlostavlja netko kome vjeruju. Mogu se bojati osvete ili kazne ili biti zabrinuti za svoju budućnost – tko će o njima brinuti ako prijave nasilje. Često starije osobe nisu svjesne resursa i institucija koje im mogu pomoći.

Kako pomoći starijim osobama?

Važno je da starija osoba ima pristup informacijama na osnovu kojih može donijeti odluke i imati na umu raspoložive vrste pomoći u zajednici. Ovo može uključiti podršku i pomoć članova obitelji ili prijatelja, zdravstvenih službi, socijalnih službi, policije i/ili članova vjerskih zajednica. Svatko je dužan prijaviti nasilje nadležnim institucijama.

 

Marina Elez Ulrić, dipl. socijalna radnica

Odjel za odrasle osobe

Centar za socijalnu skrb Split