Raskid ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju

Raskid ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju moguće je tražiti sporazumno ili jednostrano.

Foto: pixabay.com

Jedna strana može tražiti raskid ugovora u sudskoj parnici kada druga strana ne ispunjava svoje obveze navedene ugovorom ili ako davatelj i primatelj uzdržavanja prema ugovoru žive zajedno, a njihovi su se odnosi toliko poremetili da zajednički život postane nepodnošljiv. 

Ugovor se može raskinuti i zbog izmijenjenih okolnosti, odnosno ako bi zbog izvanrednih okolnosti nastalih nakon sklapanja ugovora, a koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora i zbog kojih bi za jednu ugovornu stranu izvršenje obveza postalo pretjerano otežano ili bi joj nanijelo pretjerano velik gubitak (primjerice, iznenadno osiromašenje davatelja uzdržavanja).

Bitno je napomenuti da se raskid ugovora sudskim putem dugotrajan, financijski zahtjevan, a najčešći razlozi traženja raskida (neispunjavanje obveza iz ugovora) ponekad teško dokazivi. U slučaju smrti davatelja uzdržavanja, njegova prava i obveze iz ugovora prelaze na njegovog bračnog druga i njegove potomke koji su pozvani na nasljedstvo, ako oni na to pristanu. Ako oni na to ne bi pristali, ugovor se raskida, a oni nemaju pravo zahtijevati naknadu za prije dano uzdržavanja.

Drukčije je kada bračni drug i potomci nisu u stanju preuzeti ugovorne obveze u kojem slučaju oni imaju pravo zahtijevati od primatelja uzdržavanja naknadu za uzdržavanje koje je primatelj uzdržavanja dobio od davatelja uzdržavanja. U slučaju ugovora o dosmrtnom uzdržavanja nasljednici davatelja dužni su vratiti naknadu ili nadoknaditi vrijednost dobivene naknade ukoliko ne žele preuzeti obveze, a u slučaju da nisu u mogućnosti preuzeti obveze tada primatelj uzdržavanja ima pravo na gore navedenu naknadu, a nasljednici davatelja pravo na nadoknadu za do sada dano uzdržavanje.

Naknade će odrediti sud po slobodnoj ocjeni. Posebno će uzeti u obzir imovinske prilike primatelja uzdržavanja i osoba koje su nasljednici davatelja uzdržavanja.

Zaključno, ukoliko se osoba starije životne dobi odluči na sklapanje ugovora, preporuka je da prije definiranja i potpisivanja ugovora potraži pravnu pomoć i savjetovanje te da sklopljenim ugovorom što bolje zaštiti svoj položaj sadržajem ugovora i sklapanjem ugovora o doživotnom uzdržavanju koji bolje štiti njena prava.

Jelena Milin, socijalna radnica

Dom za starije i nemoćne osobe Zadar