Smještaj odraslih osoba

Smještaj odraslih osoba reguliran je kroz zakonsku Zakona o socijalnoj skrbi i Zakona o udomiteljstvu.

Foto: www.pixabay.com

Odraslim osobama koje zbog bolesti, nemoći, starosti, radne nesposobnosti, invalidnosti ili drugih nepovoljnih životnih okolnosti nisu u mogućnosti samostalno skrbiti o svojim osnovnim životnim potrebama, niti im pomoć u njihovom domu mogu osigurati članovi obitelji, kao i osobama koje su se zatekle u posebno teškim životnim prilikama, može se dok god takva potreba traje osigurati smještaj u adekvatnoj ustanovi ili udomiteljskoj obitelji, obiteljskom domu, stambenoj zajednici, terapijskoj zajednici, prihvatilištu ili organiziranom stanovanju.

Uvijek kada je to moguće korisniku se osigurava smještaj u njegovoj lokalnoj zajednici. Smještaj odraslih osoba se realizira na osobni zahtjev ili zahtjev skrbnika. U slučaju kada zahtjev za smještaj podnose srodnici ili skrbnici ili se postupak pokreće po službenoj dužnosti.

Postupak smještavanja odraslih korisnika u tretmanu CZSS-a

U samom postupku je uvijek potrebno:

  • pribaviti suglasnost korisnika,
  • zajedno s korisnikom izvršiti procjenu njegovih potreba,
  • utvrditi mogućnost da se korisniku osigura adekvatna skrb u njegovom domu,
  • informirati korisnika o mogućnostima zadovoljavanja njegovih potreba,
  • oblicima institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi,
  • informirati korisnika o uvjetima smještaja,
  • njegovim pravima i obvezama,
  • njegovoj ulozi u postupku,
  • omogućiti korisniku da sudjeluje u izboru ustanove ili udomiteljske obitelji,
  • pribaviti propisanu osobnu, medicinsku i drugu dokumentaciju korisnika.

Odluku o izboru ustanove donosi centar za socijalnu skrb uvažavajući želje korisnika, njegova očekivanja, potrebe, sposobnosti, materijalne mogućnosti, njegove kulturne navike i druge prilike u kojima se korisnik nalazi prije smještaja. Odluka o izboru ustanove/ udomiteljske obitelji ovisi i o popunjenosti kapaciteta ustanova i vrstama usluga, te žurnosti postupka. Uvijek kada je to moguće smještaj je potrebno osigurati u lokalnoj zajednici korisnika. Korisnika, njegovu obitelji/ skrbnika i druge korisniku važne osobe potrebno je pripremiti za smještaj kroz informiranje i upoznavanje sa radom ustanove, odnosno statusom udomiteljske obitelji, vrstama usluga koje pružaju i mogućnostima stručne podrške i pomoći korisniku tijekom njegove adaptacije na život u novoj sredini.

Također je važno dogovoriti način kontakta korisnika s njegovim srodnicima i poticati te kontakte (informiranje o kućnom redu ustanove, terminima za posjete, telefonskim bojevima, službenim osobama ustanove koje je moguće kontaktirati u vezi korisnika, mogućnostima kretanja korisnika izvan ustanove/udomiteljske obitelji i sl.). Ako je to potrebno, korisniku se prilikom smještaja može odobriti jednokratna pomoć za nabavku nužne opreme za smještaj.
Korisnici su dužni podmirivati troškove smještaja vlastitim sredstvima (prihodi, imovina, ušteđevina, doprinos obveznika uzdržavanja i sl.). 

U slučaju kada sami podmiruju ukupne troškove smještaja u ustanovi, smještaj se može realizirati na temelju ugovora između ustanove i korisnika, bez sudjelovanja Centra za socijalnu skrb. U slučaju kada korisnik i njegovi obveznici uzdržavanja nemaju dovoljno sredstava za podmirivanje troškova smještaja rješenje o smještaju i načinu plaćanja donosi Centar za socijalnu skrb prema adresi prebivališta korisnika. Korisniku koji nema dovoljno sredstava može se istim rješenjem priznati i pravo na pomoć za osobne potrebe u iznosu od 100,00 kn mjesečno. To su sredstva kojima korisnik samostalno raspolaže.

Neovisno o načinu plaćanja, smještaj u udomiteljskoj obitelji može se realizirati isključivo na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb.

Marina Elez Urlić, dipl. socijalna radnica

voditeljica Odjela za odrasle osobe

Centar za socijalnu skrb Split