Udomiteljstvo odraslih osoba na području Šibensko-kninske županije

U ovom trenutku na području cijele županije Šibensko-kninske postoje samo dvije udomiteljske obitelji za starije i nemoćne, i to jedna obitelj na području Pirovca i jedna na području Bilica. U jednoj su udomiteljskoj obitelji smještena četiri korisnika, a u drugoj dva.

Foto: www.pixabay.com

Ukupno, na području u nadležnosti Centra za socijalnu skrb Šibenik, postoji osam korisnika koji su smješteni u udomiteljsku obitelj, a od toga su dva korisnika smještena u udomiteljsku obitelj na šibenskom području. Od tih osam korisnika, tri su osobe starije od 65 godina, dva su korisnika nemoćne osobe mlađe od 65 godina, a tri su korisnika osobe s mentalnim oštećenjem. 

Centar za socijalnu skrb Šibenik je tijekom 2016. godine zaprimio 27 zahtjeva za smještaj korisnika u udomiteljsku obitelj od strane drugih Centara za socijalnu skrb u Hrvatskoj. Naime, upravo zbog nejednakog broja udomiteljskih obitelji na području cijele Hrvatske, korisnici se često smještaju u obitelji koje se ne nalaze na području njihovog stanovanja, stoga su podružnice Centara za socijalnu skrb kontinuirano u kontaktu kako bi svim zainteresiranim i potrebitim korisnicima ipak osigurali adekvatan smještaj.

Poteškoće u osiguravanju udomiteljske skrbi

Glavna poteškoća s kojom se predstavnici sustava socijalne skrbi susreću kada je u pitanju udomiteljstvo je mali broj korisnika koji uopće iskazuje interes za ovakvim smještajem. Oni koji pristaju na ovakav angažman u pravilu se nalaze u kriznoj situaciji, odnosno hitno im je potrebna skrb izvan vlastite obitelji.

Dodatno, na području Dalmacije postoji jako malen broj udomiteljskih obitelji pa se korisnici miču iz poznatog okruženja i smještaju na području nadležnosti drugih podružnica Centra za socijalnu skrb – uglavnom u Koprivnici, Čazmi i Novoj Gradiški.

Također, jedan od izazova za sve uključene strane jest i manjak sustavne podrške udomiteljima. Timovi za podršku udomiteljima uglavnom nisu uvijek dostupni te ne postoji organizirani i utemeljeni sustav pružanja podrške svim zainteresiranim i postojećim udomiteljima za odrasle osobe.

Dosadašnja iskustva 

Dosadašnje iskustvo Centra za socijalnu skrb Šibenik pokazuje da su korisnici koji su smješteni u udomiteljske obitelji zadovoljni primljenom uslugom. Kada govorimo o korisnicima starije životne dobi i nemoćnima, nije zabilježen slučaj da je neko od njih zatražio premještaj u drugu udomiteljsku obitelj ili ustanovu.

Rosanda Penđer, dipl. socijalna radnika

Voditeljica Ureda za odrasle osobe

Centar za socijalnu skrb Šibenik