Uvjeti za obavljanje udomiteljstva odraslih osoba u Hrvatskoj

Prema Zakonu o udomiteljstvu Republike Hrvatske i Pravilniku o stambenim, socijalnim i drugim uvjetima za obavljanje udomiteljstva, propisani su uvjeti koje udomitelji i udomiteljske obitelji moraju zadovoljavati da bi im se odobrilo obavljanje udomiteljstva.

Foto: www.pixabay.com


Prvenstveno, propisani se uvjeti odnose na status i kvalifikacije udomitelja, a uvjeti su sljedeći:

• hrvatsko državljanstvo, punoljetnost, prebivalište u Hrvatskoj, poslovna i zdravstvena sposobnost, završeno najmanje osnovnoškolsko obrazovanje
• sposobnost za potrebnu skrb o korisnicima – njihovu zaštitu, njegu i zadovoljavanje drugih potreba
• stambeni i materijalni uvjeti za obavljanje udomiteljstva
• vlastiti prihodi.

Stambeni se uvjeti odnose na sljedeće:

• stambeni prostor mora biti u naselju koje omogućava korištenje zdravstvene i drugih djelatnosti, ovisno o potrebama korisnika, ili mora s istima biti prometno povezan
• prostor mora imati priključak na električnu i telefonsku mrežu, tekuću vodu i odvodnju
• balkon i terasa, ako postoje, moraju biti ograđeni ogradom visine najmanje 120 cm, a prostor za smještaj korisnika i koji koristi udomitelj mora biti jedinstvena građevina sa zajedničkim ulazom
• stambeni prostor mora biti u vlasništvu, suvlasništvu ili najmu udomitelja ili člana udomiteljske obitelji; ugovor o najmu mora biti sklopljen u trajanju od najmanje 4 godine od davanja dozvole
• stambeni prostor mora imati potreban broj prostorija ovisno o broju članova obitelji i broj korisnika; mora imati kuhinju s prostorom za blagovanje, dnevni boravak, spavaonice i prostor za održavanje higijene
• spavaonice ne smiju biti prolazne prostorije, a jednu spavaonicu mogu koristiti najviše dvije osobe; spavaonice moraju imati ležajeve, noćne ormarice, zasebni ormar za svakog korisnika, manji stol i potreban broj stolica
• za nepokretne korisnike moraju biti osigurani stolići za serviranje obroka u krevetu
• veličina ležaja mora biti prilagođena potrebama korisnika i najmanje visine od 50 cm
• stambeni prostor mora biti takav da omogućava nesmetano kretanje
• kuhinja s prostorom za blagovanje mora omogućavati svim korisnicima i članovima obitelji istovremeno konzumiranje obroka
• u svim prostorijama u kojima borave korisnici potrebno je osigurati grijanje, dnevno svjetlo i mogućnost prirodnog provjetravanja
• oprema stambenog prostora treba odgovarati namjeni pojedine prostorije te tehničkim, higijenskim i estetskim zahtjevima. 

Propisani su i drugi uvjeti koji se odnose na dobrobit korisnika udomljavanja:

• potrebno je osigurati pravilnu i kvalitetnu prehranu ovisno o dobi i zdravstvenom stanju korisnika, najmanje 4 obroka dnevno
• potrebno je osigurati odgovarajuću zdravstvenu skrb, svakodnevno održavanje osobne higijene i mjesto za adekvatno čuvanje lijekova
• potrebno je osigurati odgovarajuća pomagala i minimum oprema za njegu korisnika
• teže pokretnim ili nepokretnim korisnicima potrebno je osigurati svakodnevnu pomoć pri odijevanju, hranjenju i obavljanju osobne higijene te pomoć pri obavljanju fizioloških potreba.

Nadalje, Pravilnik i Zakon navode kako u udomiteljskoj obitelji istovremeno mogu biti smještena 4 korisnika, ako udomitelj živi sam može na skrbi istovremeno imati najviše 2 korisnika.

Rosanda Penđer, dipl. socijalna radnica
Voditeljica odjela za odrasle osobe
Centar za socijalnu skrb Šibenik