O udomiteljstvu odraslih osoba kao obliku skrbi za starije

 

Udomiteljstvo odraslih osoba, prema Zakonu o udomiteljstvu, predstavlja oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojom se odrasloj osobi osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelj. Udomitelj/ica može biti predstavnik/ica udomiteljske obitelji ili samac koji pruža uslugu skrib udomljenom korisniku. Udomitelj može i ne mora biti u srodstvu s osobom kojoj je potreba skrb, stoga razlikujemo srodničko i nesrodničko udomiteljstvo. 

Foto: www.pixabay.com

 

 Razlikujemo četiri različita tipa udomiteljstva:

1. Tradicionalno udomiteljstvo – kod ove vrste udomiteljstva pruža se usluga zadovoljavanja svakodnevnih životnih potreba povezanih uz životnu dob ili zdravstveno stanje korisnika/ica.
2. Specijalizirano udomiteljstvo – ova je vrsta udomiteljstva vezana uz pružanje specifičnih usluga skrbi. Specijalizirani udomitelji imaju posebna znanja i vještine, a korisnici takvog oblika skrbi su osobe s invaliditetom, HIV pozitivne osobe, osobe s problemima s ovisnosti.
3. Hitno udomiteljstvo – do ove vrste udomiteljstva dolazi kada se korisniku zbog sigurnosti, zaštite i drugih životnih interesa, odnosno zbog krizne situacije, mora hitno osigurati smještaj u udomiteljskoj obitelji, a takav aranžman može trajati najdulje mjesec dana. Kriznom se situacijom smatra kada je osoba stara, nemoćna i napuštena, a ovisna je o pomoći i njezi druge osobe ili je zbog elementarne nepogode ostala bez vlastitog doma, ako je žrtva obiteljskog nasilja, ako je umro roditelj koji je skrbio o osobi s invaliditetom, a nema tko o njoj skrbiti ili su na neki drugi način ugroženi životni interesi odrasle osobe.
4. Povremeno udomiteljstvo – ove vrsta udomiteljstva odnosi se na usluge privremenog smještaja tijekom pripreme za stalni smještaj ili za osobu koja je na stalnom smještaju u domu socijalne skrbi zbog prilagodbe na obiteljski način života ili pripreme za samostalni život.

Dozvolu za obavljanje udomiteljske djelatnosti izdaje Centar za socijalnu skrb nadležan prema mjestu stanovanja udomitelja, a ista se izdaje na period od 5 godina nakon čega ju je potrebno produljiti. Prije odobrenja, tim kojeg čine socijalni radnik, psiholog i pravnik daje stručnu procjenu potencijalnog udomitelja o ispunjavanju propisanih uvjeta za obavljanje udomiteljstva.

Naknade za udomitelje

Udomitelji primaju dvije vrste naknada. Prva, udomiteljska naknada za smještaj odrasle osobe, iznosi 60% osnovice od 500kn, a nju je moguće uvećati za maksimalno 20%, ovisno o posebnim potrebama ili stanju korisnika. Druga, naknada za uslugu smještaja iznosi 360% osnovice za pokretnu osobu, 400% osnovice za polupokretnu osobu i 480% osnovice za nepokretnu osobu. Također, ovisno o specifičnim potrebama korisnika ovu je naknadu moguće uvećati za maksimalno 20%. 

Rosanda Penđer, dipl. socijalna radnica
Voditeljica Odjela za odrasle osobe
Centar za socijalnu skrb Šibenik