Seniori za volanom

Istraživanje koje je provela osiguravajuća kuća Allianz upućuje na to da starost vozača ima utjecaj na povećanje broja prometnih nezgoda, posebno kod vozača starijih od 75 godina.

Foto: pixabay

U Hrvatskoj postoji oko 220.000 tisuća vozača starijih od 65 godina, što znači da je od ukupnog broja vozača njih otprilike 30% starije dobi. Starije su osobe krive za više od dvije trećine prometnih nesreća u kojima se zateknu, navode neka izvješća. Kada „objesiti ključeve o klin“?

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, članku 196., motornim vozilom i tramvajem na cesti može samostalno upravljati samo osoba koja ima važeću vozačku dozvolu izdanu u Republici Hrvatskoj, inozemnu vozačku dozvolu ili međunarodnu vozačku dozvolu, za onu kategoriju vozila kojom upravlja u prometu na cesti. Zakon dodatno navodi da vozač koji upravlja vozilom u prometu na cesti mora biti tjelesno i duševno sposoban upravljati vozilom te za to imati potrebno znanje i vještinu.

Zakonom o sigurnosti u prometu na cestama je u Republici Hrvatskoj do ove godine bilo određeno da osobe koje su napunile 65 godina moraju obaviti liječnički pregled na temelju kojega će im se vozačka dozvola obnoviti ili ne. Matica umirovljenika Hrvatske napominje kako je Hrvatski sabor prihvatio izmjene i dopune Zakona o sigurnosti u prometu na cestama te je odbacio prethodno zakonsko rješenje. Izmijenjeni Zakon je na snazi od 10. lipnja 2015., a u skladu s njime osobe s navršenih 65 godina života više ne moraju obaviti obvezan liječnički pregled za produženje vozačke dozvole. Tek nakon navršenih 80 godina vozači su obvezni redovito prolaziti liječničke preglede na temelju kojih im se vozačka dozvola produžuje ili ne.

Prema Pravilniku o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače, na temelju članka 235. stavka 1. točke 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, redovni nadzorni zdravstveni pregled vozača i vozača starijih od 80 godina radi izdavanja Uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za produženje vozačke dozvole sastoji se od:
• kompletnog pregleda specijaliste medicine rada/izabranog liječnika (anamneza, kompletan status),
• izvatka iz liječničkog kartona o kroničnim bolestima i psihičkim bolestima od kojih pregledanik boluje, koji dostavlja izabrani liječnik, osim ako drugim propisima nije drugačije određeno,
• pregleda vidnih funkcija: oštrine vida oba oka i svakog oka pojedinačno – naturalnog i korigiranog, bulbomotorike, raspoznavanja boja, širine vidnog polja,
• kod redovitog nadzornog pregleda vozača, uz pregled specijaliste medicine rada/izabranog liječnika, obavlja se samo onaj pregled po kojemu je vozač dobio ograničenje, te
• neki drugi specijalistički pregled ukoliko postoje indikacije za njega.

U principu, ukoliko imate važeću vozačku dozvolu, o vašoj osobnoj procjeni i savjesti ovisi hoćete li redovito voziti ili ne i dokad. Starijim se vozačima, upravo zbog toga što tijelo s godinama „usporava“, ponekad preporučuje ograničiti vožnju na jutarnje sate, kada im je koncentracija jača.
Ako, dok vozite, primjećujete da vam se vid muti, da su vam refleksi bitno sporiji nego ranije, da slabije uočavate prometne znakove i pješake, ako vam vožnja uzrokuje značajan stres, očito je da više niste u top formi koju sudjelovanje u prometu zahtijeva. Odustajanje od vožnje, osim očite inkomodacije, predstavlja bitan udarac na ego pojedinca zbog gubitka neovisnosti. Međutim, ponekad je naše emocije potrebno ostaviti po strani zbog vlastite i tuđe sigurnosti te se prilagoditi ograničenjima.

Autor: Tijana Tešija