Zdravo starenje i dugovječnost

Što je starost? Kada starost započinje?
Na ta pitanja nema jednostavnih odgovora koji jednako vrijede za sve ljude. Neki se u mlađoj životnoj dobi prepuštaju pasivnosti i depresivnim raspoloženjima, a ima i osoba koje u poodmakloj dobi osvajaju svježinom duha i snažnom voljom za život.

"Svatko ima onakvu starost kakvu je pripremio", stara je talijanska narodna poslovica.
Starenje je proces raznih promjena koje se normalno i prirodno događaju u organizmu, koje su neizbježne jer je ljudski organizam tako programiran da neke funkcije prestaju kad osoba dođe u određenu životnu dob. Međutim, starenjem također više dolaze do izražaja posljedice nekih vanjskih utjecaja koje se onda manifestiraju kao patološke promjene npr. kronične bolesti.

Zdravlje starijih osoba predstavlja sve veći izazov suvremenog društva. Zbog stalnog porasta broja starijeg stanovništva i produženja životnog vijeka, te sve veće zastupljenosti kroničnih bolesti prisutnih kod starijih osoba povećavaju se i potrebe za korištenjem zdravstvenih i socijalnih, a time i financijskih sredstava zajednice.

U stvaranju dobrih uvjeta za zdravlje pojedinca i zajednice sve više se stremi ka promociji zdravlja i aktivnog starenja. Jer, zdravlje je više od nepostojanja bolesti. To je stanje potpunog tjelesnog, psihičkog i društvenog blagostanja, te je odraz mnogobrojnih utjecaja i interakcija između pojedinaca i društva. Utjecaj društva je izuzetno važan jer može spriječiti socijalnu isključenost starijih osoba te poticati starije osobe na zdravo starenje i aktivnu ulogu pružajući im mogučnost da na razne načine aktivno doprinose zajednici.

Tehnološke medicinske inovacije stvorile su izvanredne nove mogućnosti za poboljšanje zdravlja i zdravstvene skrbi. Dijagnostičke i medicinske intervencije dramatično su povećale mogućnosti zdravstvene skrbi. E-zdravstvo i telemedicina su također primjeri novih informatičkih tehnologija koje su jako doprinijele kvaliteti zdravstvene zaštite. Mogućnosti koje proizlaze iz razvoja medicinske genetike također su velike.

Međutim, promjena načina življenja prva je i osnovna mjera "anti-aging" medicine. Dužina i kvaliteta života u starijoj dobi velikim dijelom je određena skupom navika, iskustava i stavova koje je osoba stekla na svom životnom putu. Prošlost se ne može promijeniti, međutim na budućnost se itekako može utjecati. Odabirom zdravih stilova života, pravilnim prehrambnim navikama te adekvatnom i redovitom tjelesnom aktivnošću sigurno će se smanjiti rizici za razvoj kroničnih bolesti, odnosno spriječiti razvoj komplikacija i poboljšati kvaliteta življenja kod već oboljelih.

 

mr. sc. Antun Vučica, prof. defektolog
dugogodišnji ravnatelj domova za stare i nemoćne osobe