Promjene u mirovinskom sustavu u Srbiji

Od 1. siječnja 2015. nastupile su promjene u mirovinskom sustavu u Republici Srbiji. Taj podatak zanimat će sve one građane Hrvatske koji su dio ili cijeli radni vijek radili na području ili za poslodavca s područja Srbije. 

Photo: www.tportal.hr

Pravo na starosnu mirovinu od 1. siječnja 2015. mogu ostvariti osiguranici kada navrše 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja ili ako navrše 45 godina staža bez obzira na godine života. Ovim zakonom povećana je i dobna granica za žene sa 60 na 65 godina, i to za po šest mjeseci godišnje tijekom prijelaznog razdoblja od 2015. do 2020. godine, te za po dva mjeseca godišnje od 2021. do 2031. godine.

Od 2015. godine u Zakon je uveden institut prijevremene starosne mirovine koju stječe osiguranik kada navrši najmanje 40 godina staža osiguranja i 60 godina života. Ta mirovina bit će trajno umanjena za svaki mjesec prije navršene 65 godine života od 0,34% do najviše 20,4%. No u razdoblju od 2015. do 2023. godine omogućeno je da i muškarci i žene ostvare pravo na prijevremenu starosnu mirovinu pod povoljnijim uvjetima, pa tako npr. u 2015. pravo imaju muškarci s 40 godina staža osiguranja i 55 godina života, a žene s 36 godina i 4 mjeseca staža osiguranja, te 54 godine i 4 mjeseca života.

Novim zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju, u prijelaznom razdoblju do 2015. do 2031. godine, žene koje napune 60 i više godina života ostvaruju pravo na prijevremenu starosnu mirovinu bez umanjenja. Naime, od 2015. do 2020. povećava se uvjet potrebnih godina života za tako „neumanjenu mirovinu“ i to za po 6 mjeseci godišnje, a od 2021. do 2031. za po 2 mjeseca godišnje.

Nadalje, svi koji su radili na poslovima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem ostvaruju pravo na snižavanje dobne granice pod uvjetom da su stvarno radili na tim poslovima najmanje 2/3 ukupno navršenog staža. No istim zakonom, smanjen je broj kategorija osiguranika kojima su se radna mjesta računala u povećanom trajanju.

Novost je i da osim do sada samo onih žena koje su rodile troje djece, pravo na posebni staž imaju i žene koje su rodile jedno dijete i time imaju pravo na 6 mjeseci posebnog staža, a one s dvoje djece 12 mjeseci posebnog staža.
Zbog očuvanja financijske održivosti mirovinskog sustava u Srbiji, od kraja prošle godine u primjeni je Zakon o privremenom utvrđivanju načina isplate mirovine kojim su smanjene mirovine korisnika kojima svota je viša od 25 tisuća RSD za 22%, a do 40 tisuća RSD, a dio iznad 40 tisuća RSD smanjuje se za 25%.

Podsjećamo da je sredinom prošle godine povećana stopa za obračun doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje s 24 na 26%, a za zdravstveno osiguranje smanjena s 12,3 na 10,3%.

 

Barbara Balić