Uvjeti za ostvarivanje prava na mirovinu u 2015. godini

Zakonom o mirovinskom osiguranju pravo na starosnu mirovinu ostvaruju osiguranici kada navrše 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža. U tzv. prijelaznom razdoblju (do kraja 2029. godine) pravo na starosnu mirovinu uz navršenih 15 godina mirovinskog staža imaju i žene koje u 2015. godini proslave 61 godinu i 3 mjeseca života.

Foto: www.24sata.hr

Radnici s navršenih 60 godina života i 41 godinom staža imaju pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnje osiguranje. U 41 godinu staža osiguranja uračunava se staž osiguranja, no ne i posebni staž. Ova mirovina određuje se bez smanjenja – tzv. penalizacije. Pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika ne može steći osiguranik koji ispunjava uvjete za redovitu starosnu mirovinu, odnosno koji ima navršenih 65 godina života odnosno žene s 61 godinom i tri mjeseca u 2015. godini.
Svi koji imaju više od 65 godina, polazni faktor za određivanje visine mirovine uvećava se 0,15% za svaki kalendarski mjesec nakon propisanih uvjeta godina života. Isto tako, za svaki mjesec nakon navršene 60. godine života dugogodišnjeg osiguranika, polazni faktor povećava se za 0,15%, a najviše za 5. godina.
Prijevremenu starosnu mirovinu ostvaruju radnici koji su navršili 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža. No, u prijelaznom razdoblju (do kraja 2029. godine) žene mogu ostvariti pravo na prijevremenu mirovinu ako su napunile u 2015. godini 56 godina i 3 mjeseca života, te imaju ukupno 31 godinu i 3 mjeseca staža.
Penalizacija za ranije umirovljenje najveća je, logično, za one koji odlaze u mirovinu s 35 godina staža. Njima se mirovina umanjuje za 0,34% za svaki mjesec ranijeg umirovljenja. Onima s 36 godina staža za 0,32%, 37 godina staža za 0,30%, 38 godina staža za 0,25%, 39 godina staža za 0,15% i 40 godina staža za 0,10%. No u tzv. prijelaznom razdoblju, a u 2015. godini, žene s navršene
– do i 32 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu
– s navršene 33 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,32% po mjesecu
– s navršene 34 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,30% po mjesecu
– s navršenih 36 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,25% po mjesecu
– s navršenih 37 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu
– s navršenih 38 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,10% po mjesecu.

Radi stečaja poslodavca radnik ima pravo na prijevremenu mirovinu ako je neposredno prije ispunjenja uvjeta za prijevremenu starosnu mirovinu, proveo neprekidno najmanje dvije godine kao nezaposlena osoba prijavljena na HZZ. Važno je naglasiti da se ova mirovina ne penalizira, odnosno umanjuje zbog ranijeg umirovljenja kako je ranije navedeno.

Barbara Balić