Nacionalna naknada za starije osobe

Zakonom o nacionalnoj naknadi za starije osobe, koji je objavljen u Narodnim novinama, broj: 62/20, a stupa na snagu 1. siječnja 2021., osiguravaju se novčana primanja za hrvatske državljane starije od 65 godina života.
 • Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.
 • Uz navedeni uvjet, podnositelj zahtjeva mora ispuniti i sljedeće uvjete:
  • da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju
  • da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi utvrđeni iznos nacionalne naknade za starije osobe
  • da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi
  • da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi
  • da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja.
  Iznimno, korisnik prava na mirovinu i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na zahtjev korisnika obustavi isplata mirovine odnosno da se utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Postupak za priznanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe pokreće se zahtjevom koji se podnosi područnoj ustrojstvenoj jedinici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje nadležnoj prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.
Tiskanica zahtjeva za nacionalnu naknadu za starije osobe može se preuzeti na ovim stranicama ili kupiti u prodavaonicama Narodnih novina.
Zahtjev za nacionalnu naknadu za starije osobe može se podnijeti i elektroničkim putem u sustavu e-Građani.

Isplata nacionalne naknade za starije osobe
Nacionalnu naknadu za starije osobe isplaćuje Zavod preko poslovnih banaka u Republici Hrvatskoj.
Korisnik prava na nacionalnu naknadu za starije osobe dužan je u roku od 15 dana prijaviti nadležnoj područnoj službi odnosno područnom uredu svaku promjenu nastalu u osobnim ili stvarnim okolnostima koja utječe na pravo i korištenje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe.
Nacionalna naknada za starije osobe je osobno pravo korisnika i ne može se prenositi na drugu osobu niti naslijediti.
Nacionalna naknada za starije osobe ne može biti predmet ovrhe ili osiguranja.

 

Za više informacija posjetite stranicu https://www.mirovinsko.hr/hr/nacionalna-naknada-za-starije-osobe/1518

IZVOR: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

 

Podsjetimo, riječ je o projektu koji ima cilj povećanje kvalitete živote umirovljenika. Nositelj projekta je: Udruge „MI“- Split dok su partneri: Gradovi Split, Solin i Kaštela te udruge Sveti Jeronim, Gradsko društvo Crvenog križa Solin, Udruga maslinara Kaštela Mastrinka te udruga Vita plus- udruga za palijativnu skrb. Kroz projekt je planirano uključivanje 350 umirovljenika iz Splita, Solina, Kaštela i Podstrane. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.918.089,61 kuna, bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85 posto) i iz državnog proračuna (15 posto).

ESF