Starosna mirovina

U sustavu generacijske solidarnosti (I. mirovinski stup mirovinskog osiguranja) imate parvo na starosnu mirovinu kada navršite 15 godina mirovinskog staža (muškarci i žene) i 65 godina života, ako ste muškarac. Ako ste žena, starosnu mirovinu u 2019. godini možete zatražiti ako ste navršili 62 godine i 4 mjeseca života.

Foto: pixabay

U sustavu individualne kapitalizirane štednje (II. mirovinski stup) pravo ostvarujete kada navršite uvjete za ostvarivanje prava u I. stupu mirovinskog osiguranja, ako ste bili član obveznog mirovinskog fonda.

Koje uvjete moram ispuniti?

Obvezno osigurane osobe u sustavu generacijske solidarnosti su zaposlene ili samozaposlene osobe, one koje obavljaju samostalnu ili profesionalnu djelatnost, bave se poljoprivredom i ostali.

U sustavu individualne kapitaliziranje štednje osiguran je isti krug osoba kao i u sustavu generacijske solidarnosti, no, postoje i izuzeci.

Starosna mirovina iz prvog stupa ostvaruje se s navršenih 65 godina života (muškarci) ili s navršene 62godine i 4 mjeseca života (žene) u 2019. godini i najmanje 15 godina mirovinskog staža.

Dob umirovljenja za žene postupno se podiže, za četiri mjeseca svake godine, kako bi se do 2027. godine izjednačile s muškarcima. Nakon toga postupno će se podizati dob umirovljenja za muškarce i žene, te će se od 2033. godine u mirovinu odlaziti s navršenih 67 godina života.

Prijevremena starosna mirovina ostvaruje se kada muškarac navrši 60 godina života i ima najmanje 35 godina mirovinskog staža. Žena tu mirovinu u 2019. godini može ostvariti s navršenih 57 godina i 4 mjeseca života i najmanje 32 godinom i 4 mjeseca mirovinskog staža.

Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu zbog dugogodišnjeg osiguranja imate s navršenih 60 godina života i 41 godinom staža osiguranja. Na prijevremenu starosnu mirovinu pravo imate i ako imate 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža, a zbog stečaja poslodavca ste najmanje dvije godine prije ispunjenja uvjeta za umirovljenje bili u status nezaposlene osobe.

U slučaju ostvarivanja prava na mirovinu u prvom stupu, osobe koje su bile članovi obveznog mirovinskog fonda ostvaruju pravo na mirovinu iz drugog stupa. Pritom trebaju ispuniti iste uvjete kao i u prvom stupu.

Starosna mirovina

Visina vaše starosne mirovine izračunava se tako da se vaši osobni vrijednosni bodovi pomnože s mirovinskim faktorom i aktualnom vrijednošću mirovine (pogledajte Pojmovnik).

Ako odlazite u mirovinu nakon 65 godine života i imate 35 godina mirovinskog staža, vaša će mirovina rasti 0,34 % za svaki mjesec kasnijeg umirovljenja (najviše za 5 godina).

Ako mirovinu ostvarujete samo iz prvog stupa i niža je od najniže mirovine bit će vam utvrđena u iznosu najniže mirovine.

Isto tako, posebnim propisom (Zakonom o najvišoj mirovini) propisan je iznos i najviše mirovine koja se može isplatiti iz prvog stupa.

Prijevremena starosna mirovina

Visina vaše prijevremene starosne mirovine utvrđuje se na isti način kao i visina starosne mirovine. Međutim, ona se umanjuje za svaki mjesec ranijeg umirovljenja.

Iznos prijevremene mirovine se stalno smanjuje za 0,3% svakog mjeseca prije dobi za umirovljenje, tj. za 3,6% godišnje do 18% za pet godina prije umirovljenja. Smanjenje je trajno i ne ovisi o duljini mirovinskog staža.

Postupak za ostvarenje prava na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu pokreće se podnošenjem zahtjeva za priznanje prava na mirovinu nadležnoj područnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) ili preko korisničkih stranica. Nadležna je područna služba HZMO-a na čijem području podnositelj zahtjeva ima trajno prebivalište, odnosno privremeno boravište.

Ako je prebivalište podnositelja zahtjeva u inozemstvu, nadležna je područna služba na čijem je području bilo posljednje osiguranje.

Osiguranik može dvanest mjeseci prije podnošenja zahtjeva obavijestiti HZMO o svojoj namjeri za podnošenje zahtjeva za priznanje prava na starosnu mirovinu, ili prijevremenu starosnu mirovinu. Ta se obavijest ne smatra zahtjevom za primanje mirovine.

Za isplatu mirovine iz drugog stupa trebate odabrati mirovinsko osiguravajuće društvo koje će vam isplaćivati mirovinu. HZMO za članove drugog stupa podatke iz rješenja o priznavanju mirovine dostavlja Središnjem registru osiguranika (REGOS). Nakon propisane procedure REGOS izdaje nalog o prebacivanju sredstava s osobnog računa člana fonda, budućeg korisnika mirovine, na račun izabranog mirovinskog osiguravajućeg društva.

Mirovinsko osiguravajuće društvo s korisnikom sklapa ugovor o mirovini i iz doznačenih sredstava (umanjenih za propisanu naknadu) isplaćuje doživotnu mjesečnu mirovinu.

Izvor: Europska komisija