Na koji se način regulira mirovina u slučaju vraćanja na tržište rada?

Korisniku mirovine koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje isplata mirovine se obustavlja. Iznimno, korisniku starosne mirovine (ostvarene prema općem propisu - ZOMO-u) i korisniku starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika koji nastavi raditi ili se zaposli do polovice punog radnog vremena ne obustavlja se isplata mirovine.

Foto: pixabay

Isplata mirovine se ne obustavlja ni korisniku prijevremene starosne mirovine koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena.

Ako se korisnik prijevremene starosne mirovine, starosne mirovine ili starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika nakon što je stekao pravo na mirovinu zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje i navrši najmanje jednu godinu staža osiguranja stječe pravo na ponovno određivanje mirovine ako su ispunjeni uvjeti godina života i mirovinskog staža za stjecanje prava. Pravo na ponovno određivanje mirovine ima i korisnik starosne mirovine koji nastavi raditi ili se zaposli do polovice punog radnog vremena.

Pravo na ponovno određivanje mirovine ima i korisnik prijevremene starosne mirovine, starosne mirovine ili starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika ako je kao korisnik mirovine ostvario najmanje jednu godinu staža osiguranja po osnovi drugog dohotka za koji su u cijelosti uplaćeni doprinosi i ako je ispunjen uvjet godina života i mirovinskog staža za novu mirovinu.

Korisniku invalidske mirovine zbog opće nesposobnosti za rad, odnosno potpunog gubitka radne sposobnosti koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje isplata mirovine se obustavlja i podliježe obveznom kontrolnom pregledu. Ako se na kontrolnom pregledu utvrdi da invalidnost ne postoji jer se zdravstveno stanje poboljšalo, osoba gubi pravo na invalidsku mirovinu.

Korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, odnosno djelomičnog gubitka radne sposobnosti koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje isplata mirovine se ne obustavlja, ali se određuje nova svota mirovine koja se isplaćuje za vrijeme zaposlenja. Visina mirovine ovoga korisnika ovisi o tome je li riječ o zaposlenome ili nezaposlenome invalidu rada.

Korisnik invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, odnosno zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti može ostvariti pravo na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti ako su ispunjeni uvjeti za stjecanje te mirovine iz članka 39. stavak. 4. i članka 56. ZOMO-a, neovisno o tome je li nakon stjecanja prava na mirovinu stekao svojstvo osiguranika ili nije.

Korisniku invalidske mirovine zbog opće nesposobnosti za rad, odnosno potpunog gubitka radne sposobnosti prevedene na starosnu mirovinu koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na osnovi koje postoji obveza na osiguranje također se obustavlja isplata mirovine i podliježe obveznom kontrolnom pregledu.

Korisniku obiteljske mirovine za vrijeme zaposlenja ili obavljanja djelatnosti na temelju koje postoji obveza na osiguranje isplata mirovine se obustavlja, odnosno miruje i ponovno se uspostavlja nakon prestanka osiguranja.

Izvor: HZMO