Bake koje crtaju grafite haraju Portugalom

LATA 65 je urbana inicijativa čiji je cilj starijim osobama približiti urbanu umjetnost, a pokrenuta je u suradnji s Cowork Lisboa i Wool - Covilha Urban Art festivalom. Njihova najpoznatija aktivnost su radionice o uličnoj umjetnosti za starije građane i građanke Portugala, a dosad su preko 100 umirovljenih stanovnika Lisabona upoznali s kulturom mladih. 

Foto: www.facebook.com/Lata65

Bake koje su prošle radionice same izrađuju šablone za izradu grafita, kao i svoja vlastita "imena", odnosno tagove, koji se sada nalaze diljem grada Lisabona. Zajedno s poznatim uličnim umjetnicima, skupina starijih uličnih umjetnica obojala je brojne zapuštene i tmurne lisabonske kvartove. 

Foto: www.facebook.com/Lata65

 

Inicijativa LATA 65 ističe kako vjeruju da međusobnom komunikacijom i prenošenjem svojih vještina na svoje starije sugrađane/ke, možemo premostiti generacijski jaz i stati na kraj različitim predrasudama i stereotipima o starijim osobama. 

Kao temeljne ciljeve projekta navode prenošenje starijima znanja o kulturi mladih, dokazivanje da su koncepti aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti izvedivi i realni, demonstracija moći urbane umjetnosti u smislu da ona nadahnjuje, promovira i valorizira demokratizaciju društva te stvarnu demonstraciju fraze "Godine su samo broj."

 

Foto: www.facebook.com/Lata65

Foto: www.facebook.com/Lata65

Foto: www.facebook.com/Lata65

Foto: www.facebook.com/Lata65

 

Izvori: 

www.facebook.com

www.messynessychic.com