SENIORI.HR

Informativni portal za treću dob

oštećenje kože

  • Dekubitus

    “Ako je nastala rana od ležanja zato nije kriva bolest, to je vidljiv znak grijeha njegovatelja.”
    Florence Nightingale (1859)