SENIORI.HR

Informativni portal za treću dob

komunikacija

  • Komunikacija sa starijim osobama

    Komunikacija je proces slanja i primanja informacija između dvije ili više osoba i predstavlja jednu od najvažnijih komponenti ljudskog razvoja, ali i jedan od najsloženijih i najosetljivijih prostora međuljudskih odnosa.