Novi liječnici koncesionari smanjit će liste čekanja

Pacijenti će, prema predloženim izmjenama zdravstvenih zakona, u sustavu javnog zdravstva i dalje kod liječnika odlaziti s uputnicom, bez povećanja participacije i s istom cijenom dopunskog . Novost je, pak, to što će brojne specijalističke usluge moći obavljati u domovima zdravlja, umjesto da moraju odlaziti u udaljenu bolnicu i ondje se upisati na liste čekanja.Ističu to u Ministarstvu zdravlja, objašnjavajući kako se radi o politici temeljenoj na zdravstvenoj skrbi orijentiranoj prema zajednici, koja podrazumijeva da doktori dolaze pacijentima.

To su ujedno i najznačajnije promjene u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, koje se predlažu u izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i onom o zdravstvenom , koji su jučer pušteni u javnu raspravu. Tijekom sljedećih 30 dana Ministarstvo će organizirati tribine i okrugle stolove, na kojima će svi važni dionici u zdravstvenom sustavu, te svi zainteresirani imati priliku izreći svoje stajalište o njihovim prijedlozima, nakon čega će zakoni biti upućeni u daljnju proceduru u Vladu i Sabor.

No, to su prijedlozi već našli na niz kritika, ponajprije one da se najavljenim izmjenama javno zdravstvo želi privatizirati i amerikanizirati, što iz Ministarstva demantiraju, poručujući kako prijedlozi jednaka prava i kvalitetnu uslugu za sve pacijente, neovisno o njihovom imovinskom statusu, te kako će sustav javnog zdravstva ostati stabilan i javan.

Rezultati analize

Iz Ministarstva poručuju i kako je prošlogodišnja analiza rada obiteljskih liječnika pokazala da su liječnici koncesionari obavili više preventivnih i drugih pregleda od liječnika zaposlenih u domovima zdravlja, i to onih za koje je bila potrebna oprema i dodatna edukacija, u značajno su većem opsegu upravljali kroničnim bolestima, te su veći broj pacijenata zbrinuli sami ili u sklopu skupne prakse, ne šaljući ih u bolnice.

U Ministarstvu, dakle, smatraju kako će koncesionari za isti novac pacijentima punu zdravstvenu zaštitu, i to u opremljenijoj ordinaciji nego što je slučaj s liječnicima iz domova zdravlja. Poručuju i kako su svjesni da je kvalitetna i dostupna zdravstvena zaštita jedan od ključnih faktora u zadržavanju stanovnika u ruralnim sredinama, pa tako novom reformom, objašnjavaju, otvaraju mogućnost županijama da kroz angažman dodatnog stručnog kadra putem koncesije prošire vrstu usluga koja se nudi njihovim stanovnicima.

Ističu i kako će HZZO i dalje za područja s manjim brojem stanovnika izdvajati dodatna sredstva kako bi liječnik na takvom području mogao ostvariti prihod takozvanog standardnog tima, pa nema bojazni od gubitka usluge primarne zdravstvene skrbi na ruralnim područjima. slobodnadalmacija.hr