U listopadu bez posla ostalo 155 tisuća ljudi


U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, udio nezaposlenih žena je povećan, a muškaraca smanjen za 1,0 postotni bod. S obzirom na dobnu strukturu, osobe od 15 do 24 godine čine 19,0 % nezaposlenih, od 25 do 34 godine 23,4 %, od 35 do 44 godine 19,2 %, od 45 do 54 godine 21,3 % te 55 i više godina 17,1 %. Osobe srednjoškolske razine obrazovanja čine većinu u strukturi nezaposlenih – 61,4 %. Osobe niže razine obrazovanja čine 25,4 %, a osobe više i visoke obrazovne razine 13,2 % od ukupnoga broja nezaposlenih.

Najveći apsolutni broj registriranih nezaposlenih osoba je u Splitsko-dalmatinskoj županiji (41.999 ili 13,7 % od ukupnoga broja u Hrvatskoj), Gradu Zagrebu (41.712 ili 13,6%) i Osječko-baranjskoj županiji (34.692 ili 11,3%), a najmanji u Ličko-senjskoj županiji (3.437 ili 1,1 %). U listopadu 2014. godine 51.739 osoba ili 16,9 % od ukupnoga broja nezaposlenih koristilo je novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade smanjio se u usporedbi s listopadom 2013. godine za 19,0 % (12.152 osobe).

Izvor: Index.hr