Lakši pristup javnim uslugama na internetu za osobe s invaliditetom i starije

Europski parlament u studenom je izglasao pravilo koje kaže da će internetske stranice i aplikacije tijela javne uprave, sudova i drugih tijela javnog sektora morati biti dostupne svima.

Direktiva o lakšem pristupu internetskim stranicama i mobilnim aplikacijama tijela javnog sektora trebala bi osobama s invaliditetom i starijim osobama omogućiti lakši pristup podacima i uslugama na internetu, poput podnošenja porezne prijave, apliciranja za socijalnu naknadu itd. Dakle, sva tijela javnog sektora - od administracija, sudova, policije, javnih bolnica, knjižnica i sl. - morat će biti u skladu sa zajedničkim standardima dostupnosti. 

Dalje, direktiva navodi kako će tijela javnog sektora morati dati primjeren odgovor na svaki zahtjev u razumnom vremenskom roku te uputiti na link za proceduru u slučaju neodgovarajućeg odgovora.

Razloge za donošenje ove direktive nalazimo u podacima koji pokazuju kako danas 80 milijuna ljudi unutar Europske unije ima neki oblik invaliditeta. Dodamo li tome podatke o sve starijoj populaciji diljem Europske unije, pretpostavlja se da bi broj ljudi s invaliditetom ili poteškoćama u pristupu internetu do 2020. godine mogao porasti na 120 milijuna.

Nakon objave direktive u Službenom listu Europske unije, države članice biti će obvezne ugraditi je u svoja nacionalna zakonodavstva u roku 21 mjeseci od njezina stupanja na snagu. Tada će imati 12 mjeseci za primjenu pravila za nove internetske stranice, 24 mjeseca za postojeće stranice i 33 mjeseca za mobilne aplikacije tijela javnog sektora. 

 Izvor: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva