Iznimni rezultati rada obiteljske medicine u 2015. godini

Izvještaj HZZO-a upućuje da je obiteljska medicina u 2015. godini pokazala izvrsne rezultate.

U posljednje tri godine, otkako je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) uveo novi model ugovaranja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, obiteljska medicina prihvatila je niz novih mogućnosti u radu s pacijentima o čemu najbolje govore konkretni podaci. U 2015. godini zabilježeno je čak 50.103.999 posjeta pacijenata u obiteljskoj medicini, što je 67% više nego u 2013. godini, te je obavljeno ukupno 104.231.269 dijagnostičko-terapijskih postupaka (DTP). Svaki tim obiteljske medicine u prosjeku je imao 81 posjet dnevno od čeka je 27 posjeta bilo zbog pregleda a 54 posjeta zbog neke druge potrebe. U odnosu na 2014. godinu, u 2015. godini obiteljska medicina obavila je 6.6% više prvih pregleda, 2.5% više kontrolnih pregleda, 19.1% više konzultacija.
Za djelatnost obiteljske medicine u 2015. godini HZZO je izdvojio 1.190.285.842 kuna.
Od 3.851.467 opredijeljena osiguranika u obiteljskoj medicini njih 86% (3.304.095) je tijekom 2015.godine potraživalo neku zdravstvenu uslugu od svog izabranog doktora.

Nameće se pitanje kontrole stalnog porasta potražnje za uslugama obiteljskog liječnika.
Trend porasta dijelom ima opravdane uzroke u sve većim mogućnostima liječenja i produženju života, kraćim hospitalizacijama, porastom broja operacija kroz jednodnevnu kirurgiju, spuštanjem antikoagulantne terapije na razinu obiteljskog doktora (porast 78%), prijeoperativne obrade, dijeljenje i priprema supstitucijske terapije ovisnicima (11% više) itd.
Međutim, neopravdan je veliki porast potražnje (28%) za administrativnim uslugama od strane drugih resora. Samo u 2015.g. je napisano 1.257.036 ispričnica i raznih potvrda.

Bolja prevencija i praćenje kroničnih bolesnika

Trajna skrb o stabilnom kroničnom bolesniku rezultirala je porastom nekih dijagnostičkih postupaka, pa je primjerice u 2015. godini obavljeno za 13% više EKG-a, 13% više spirometrija, 58% više postupaka KMAT (24 satno mjerenje arterijskoj tlaka).
Porastao je i broj preventivnih pregleda, te je u 2015. godini zabilježeno 846.724 postupka vezano za probleme s debljinom, pušenjem, alkoholom i dijabetesom, što je 9% više nego u 2014. godini, dok je za 20% povećano korištenje panela za kronične bolesnike (KOPB, dijabetes, arterijska hipertenzija).
Neki vremenski zahtjevniji postupci (mala kirurgija, fizikalne procedure i sl.) su u blagom padu (1-5%) što je za očekivati zbog velikog porasta broja posjeta.
Svi spomenuti rezultati pokazuju da je u posljednje tri godine napravljen veliki korak u kojem je obiteljska medicina vratila svoju važnost u procesu liječenja pacijenta, te pokrenula reformu zdravstvenog sustava. HZZO je liječnike stimulirao da ulažu u svoje znanje i opremu, a sve na dobrobit pacijenata kako bi što brže dobili potrebnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini.
HZZO zahvaljuje svom medicinskom i nemedicinskom osoblju koje je sudjelovalo u realizaciji ovih iznimno dobrih rezultata.

Izvor: hzzo.hr