Starac prelazi preko zebre izbjegavajući maratonce (VIDEO)

Treba li teže pokretnoj starijoj osobi pomoći kad prelazi cestu po kojoj "jure" maratonci?

Razmislite o tome dok gledate video preuzet sa stranica Imgur.com

Komentari su različiti. Od toga da maratonca koji pomaže opisuju kao pobjednika utrke, bez obzira na vrijeme koje je potrošio do cilja, do toga da se pitaju je li teže pokretna osoba uopće želi pomoć, ili to doživljava kao poniženje. U svakom slučaju, starac nije odbio ponuđenu ruku maratonca, makar je oslonac na nju izgledao više simboličan nego kao stvarni fizički oslonac.

A upravo ta simbolika i želja za pomoći drugome je ono što čini ovaj događaj zanimljivim.