SENIORI.HR

Informativni portal za treću dob
Events
Čitaonica Kaštela
04.10.2021
Kaštel Gomilica
ponedjeljak
od 10:00 do 11:00
Cesta dr. F. Tuđmana 434 a, Kaštel Gomilica
Sv. Jeronim
program dnevnih aktivnosti slobodnog vremena