zdravstvo

  • Bolji, čini se, nego što sami mislimo. Euro Health Consumer Index (EHCI) – objektivnije ne može…

  • Hrvatsko pučanstvo stari, a udio osoba starijh od 65 godina procjenjuje se na više od 16 posto, što je jedan od najviših postotaka Europe. Istraživanja koja se provode u zadnjih desetak godina ukazuju na porast gerijatrijske zdravstvene potrošnje zbog pothranjenosti starijih osoba, osobito onih u dubokoj starosti koji dva puta više posjećuju liječnike, tri puta češće bivaju hospitalizirani, a sam boravak u bolnici produžuje se za više od 30 posto, rečeno je u ponedjeljak na Gerontološkom simpoziju o značenju nutritivnog pobira.

  • "Krezub sam i ne mogu si pomoći jer nemam dovoljno novca za puste nadoplate koje mi traže zubari iako plaćam dopunsko. Na TV-u vidim sve više sličnih građana, ‘krezubijih’. U ovoj zemlji jedino mogu prodati bubreg da bih stavio zube, što ne bi bilo baš pametno, ali bi dobro oslikalo stvarnost i šarenu lažu mogućnosti.”