Od početaka do danas...

Broj korisnika svake godine sve veći...

U razdoblju od dvije godine (2007.- 2009.) broj korisnika i usluga značajno se  povećao osobito zbog brojnih preporuka korisnika koji su se uključili tijekom prve godine provedbe projekta. Tijekom provedbe projekta evidentirano je 4.158 korisnika i 35.963 pojedinačnih usluga. Broj korisnika je zbroj evidentiranih osoba na listama sudionika različitih aktivnosti.

Broj fizičkih osoba uključenih u pojedine aktivnosti nije bilo moguće precizno evidentirati zbog nespremnosti „vanjskih“ korisnika da se evidentiraju. Tu skupinu čine osobe koje su se povremeno uključivale u aktivnosti centra i nisu sebe smatrali „članovima ili članicama“.

Broj obuhvaćenih osoba s navedenim ogradama je slijedeći:

Savjetovanje 550 u osobnom kontaktu i 900 telefonom
Animacija 350 pjevanje, likovne radionice, čitaonica, društvene igre
Edukacija 70 tečajeva, 180 predavanja
Rekreacija 350 (zdravstvena i rekreativna gimnastika, izleti)
Volonterske posjete 30 volontera, 31 teže pokretne osobe

o    posredno 203 korisnika partnera Mi - Centra za pomoć i njegu ponudom usluga pomoći u kući i pružanjem usluga Centra treće dobi.

Projekt je u potpunost ispunio očekivanja korisnika u odnosu na vrstu i kvalitetu usluge te prostorne i organizacijske uvjete što su u više navrata i javno iznosili (u medijima i prilikom razmjena s drugim organizacijama), te tijekom evaluacijskih postupaka.