Sabor donio paket poreznih zakona

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak iznos osobnog odbitka povećao bi se s 2200 na 2600 kuna, a za umirovljenike sa 3400 na 3800 kuna. Za građane s potpomognutih područja prve skupine osobni bi se odbitak povećao s 3200 na 3500 kuna, a za drugu skupinu s 2700 na 3000 kuna.


Ujedno se prag za oporezivanje dohotka najvišom stopom od 40 posto sa sadašnjih 8800 kuna podiže na 13.200 kuna. Takve bi izmjene, uvjeravaju u Vladi, najvećem dijelu građana trebale donijeti rast plaća.

Sabor se suglasio sa stavom Vlade, koja je podržala da se uzdržavanim članovima uže za koje bi se mogao koristiti osobni odbitak smatraju i izvanbračni drugovi, odnosno životni partneri. To su amandmanima predložili SDP-ovi zastupnici Marija Lugarić i Peđa Grbin.

Izmjenama Zakona o porezu na dobit reinvestirana dobit bila bi obuhvaćena poreznim olakšicama ako se ulaže u dugotrajnu imovinu i ako poduzetnik zadržava ili povećava broj zaposlenih.

Izmjenama Zakona o PDV-u mali poduzetnici više neće morati plaćati PDV po ispostavljenoj, već po naplaćenoj fakturi, a novina je i da se diže visina godišnjeg prihoda za plaćanje PDV-a po naplati s dva na tri milijuna kuna.

Novost u sustavu PDV-a je da će Porezna uprava moći ovršiti poduzetnika koji je koristio odbitak pretporeza, a nije platio račun koji mu je ispostavio mali poduzetnik.

Izmjenama Zakona o igrama na sreću oporezuju se svi dobitci od klađenja, a ne kao do sada oni veći od 750 kuna.

Prema izmjenama Zakona o doprinosima, poslodavac bi bio oslobođen "bruto 2" doprinosa na plaću kroz pet godina ako na neodređeno vrijeme zaposli osobu između 15 i 29 godina.