Bolnice koje su dobre želimo unaprijediti

OBJAVA liste bolnica rezultirat će boljom zdravstvenom zaštitom u hrvatskim bolnicama, uvjeren je ministar zdravlja Siniša Varga. Nakon što su pojedini ravnatelji bolnica uputili kritike jer će se ovisno o rangiranju na listi dodjeljivati novac bolnicama u 2015., Varga je rekao da će se postepeno povećavati broj indikatora po kojima se sastavlja lista.

"Ono što se zna da je sada ovaj prvi set indikatora po kojem smo rangirali bolnice, radi se o samo pet od ukupno 32 indikatora koji se sustavno prate. Postepeno će se dodavati indikatori i ta rang lista će se mijenjati. A poruka je bolnicama i pacijentima: bolnice koje su dobre želimo unaprijediti, a bolnice koje imaju loše indikatore će se jako brzo poboljšati da bi imali veće rangirane i bolje pokazatelje u budućnosti", rekao je ministar Varga.