Održano predavanje "Zaštita prava starijih osoba" u Kistanjama

Dana 10.7.2020. u vijećnici Općine Kistanje održano je predavanje na temu ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju u sklopu projekta „Zaštita prava starijih osoba – promocija, informacija, edukacija“.

Predavanje je održala suradnica na projektu, dipl. pravnica Nela Kovačević iz Udruge Dalmatinski potrošač. Sudionici su imali priliku dobiti sve potrebne informacije na navedenu temu, a dobili su i kontakt brojeve i e-mail za naknadna savjetovanja. Osim samim sudionicima, korisne informacije mogu poslužiti i starijim osobama u njihovom okruženju, posebno u izoliranim područjima.

kistanje
Projekt „Zaštita prava starijih osoba – promocija, informacija, edukacija“ s provedbom je započeo u veljači 2020. godine i traje šest mjeseci. Financiran je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Glavni cilj projekta je podići kvalitetu života starijih osoba s ciljem njihove veće integriranosti u lokalnu zajednicu te raditi na prevenciji njihove socijalne isključenosti.