Niz promjena koje će unaprijediti i detaljnije definirati socijalne usluge i prava stanovnika Grada Splita s ciljem kvalitetnije brige za najpotrebitije sugrađane sadržano je u Prijedlogu Odluke o socijalnoj skrbi koju je na 21. sjednicu Gradskog vijeća uputio gradonačelnik Andro Krstulović Opara.

Prijedlog je donesen na temelju Programa javnih potreba socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i demografije Grada Splita za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu, uvažavajući preporuke nadležnog Ministarstva, pravobraniteljice za djecu, kao i preporuke Socijalnog vijeća Grada Splita, upravnih odjela i institucija. Za izradu je bio zadužen Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju na čelu s pročelnicom Magdom Vrvilo. Socijalno vijeće kao savjetodavno radno tijelo Gradskog vijeća kontinuirano surađuje s nadležnim odjelima u cilju zajedničkog unapređenja i pružanja socijalnih usluga građanima Grada Splita.

Na 7. sjednici Socijalnog vijeća održanoj 12. travnja 2019. godine se Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi jednoglasno usvojio nakon rasprave i obrađenih prijedloga. Predsjednica Socijalnog vijeća Mirna Kovačić je izrazila zadovoljstvo radom svih članova Socijalnog vijeća koji se redovito sastaju i kvalitetnim prijedlozima udovoljavaju potrebama naših sugrađana.

U odnosu na prethodnu odluku unaprijedit će se područje vezano za osobe starije životne dobi, područje osoba s invaliditetom, udomitelja te će se unaprijediti pojedine odredbe postojeće Odluke. Donošenjem Odluke osigurat će se nova prava, kao i pravednija raspodjela sredstava umirovljenicima u sklopu projekta „Moj zlatni Split“ uvođenjem kriterija koji do sada nisu postojali: visina ukupnih prihoda i posjedovanje samo jedne nekretnine koja služi za stanovanje.

Iznosi mjesečne potpore su:

– za umirovljenike s ukupnim prihodima do 900,00 kn u iznosu od 300,00 kuna umjesto dosadašnjih 250,00 kuna,

– za umirovljenike s ukupnim prihodima od 900,01 kn do 1200,00 kn u iznosu od 250,00 kuna umjesto dosadašnjih 200,00 kuna,

– za umirovljenike s ukupnim prihodima od 1200,01 kn do 1500,00 kn u iznosu od 200,00 kuna umjesto dosadašnjih 150,00 kuna,

– za umirovljenike s ukupnim prihodima od 1500,01 kn do 2000,00 kn u iznosu od 100,00 kuna.

Izvor: Dalmacija danas