HZZO osigurao sredstva za hitnu pomoć na državnim cestama

HZZO je osigurao sredstva za provođenje hitne medicinske pomoći ozlijeđenim i oboljelim osobama na državnim cestama tijekom turističke sezone, od lipnja do rujna 2016. godine.

Hitnu medicinu organizirat će županijski zavodi za javno zdravstvo. U skladu s uputom Ministarstva zdravlja organizirat će se dodatni timovi hitne medicine za dežurstva na utvrđenim dionicama autocesta, državnih cesta te Jadranske magistrale na ukupno 17 punktova: Karlovac, Brinje, Lovinac, Skradin, Dugopolje, Zagvozd, Kutina, Lužanj, Županja, Delnice-Lučice, Pazin, Korenica, Tisno, Karlobag, Gračac, Novalja, te na državnoj cesti na punktu Dubrovnik. Na svim punktovima dežurstva će biti organizirana od 15. lipnja do 5. rujna, od 0 do 24 sata, te od 9. rujna do 26. rujna vikendom od petka u 8 sati do ponedjeljka u 8 sati. Na punktu Dubrovnik dežurstvo dodatnog tima bit će od 15. lipnja do 1. listopada 2016. godine od 0 do 24 sata. Za organizaciju dodatnih timova hitne medicine osigurano je ukupno oko 7,5 milijuna kuna.