HZZO opet poručuje - ne nasjedajte prevarantima!

HZZO ponovo upozorava osiguranike da ne nasjedaju na pokušaje prijevare od strane nepostojećih privatnih klinika koje se predstavljaju kao ugovorni partneri Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), te trgovaca i akvizitera koji se lažno predstavljaju kao djelatnici HZZO-a

nudeći pri tome zdravstvene usluge, masaže, skupe uređaje i preparate telefonski ili na kućnim adresama naših osiguranika. HZZO je u proteklih nekoliko godina više puta zaprimio dojave građana o prevarantima koji zloupotrebljavaju ime HZZO-a, nudeći pri tome različite usluge i uređaje, čak tražeći novčani polog i pin bankovnih kartica.

Nakon čitavog niza upozorenja ovih dana smo ponovo dobili dojavu naših osiguranika kako na području grada Pregrade te Huma na Sutli nepoznate osobe obilaze domove građana lažno se predstavljajući kao djelatnici Klinike Ostojić iz Krapine nudeći im pripravke za različite bolesti koje naplaćuju 100,00 kn, a u cijenu je uključen i internistički pregled u Klinici Ostojić u Krapini koja je ugovorna ustanova HZZO-a.

Ističemo da Klinika Ostojić ne postoji u Krapini, te nije ugovorna ustanova HZZO-a, već se radi o lažnom predstavljanju i upotrebi imena HZZO-a bez ikakve osnove i u svrhu obmanjivanja osiguranih osoba.

Napominjemo da HZZO obavlja poslove koji se tiču ostvarivanja prava na obvezno zdravstveno osiguranje isključivo na lokacijama ispostava i područnih službi, a ne na kućnim adresama.

Djelatnici HZZO-a ne bave se preporukom niti prodajom bilo kakvih zdravstvenih usluga, proizvoda i slično. Isto tako, ni izabrani doktori primarne zdravstvene zaštite ne sudjeluju u prodaji medicinskih uređaja i usluga. Građane koji se nađu u spomenutoj situaciji pozivamo da pokušaj prijevare prijave policiji.

Izvor: hzzo.hr