Urologa u Splitu ni za lijek

U KBC-u Split radi 10 urologa. Već se na prvi pogled doima premalo, u europskim razmjerima je ispodprosječno, ali standardi HZZO-a su zadovoljeni. Više u nastavku članka

Urološke bolesti zahvaćaju i muškarce i žene, a obično se radi o simptomima o kojima je pacijentima neugodno pričati. Stoga je skriveni teret uroloških bolesti još i teži jer puno pacijenata iznosi svoje probleme liječnicima tek nakon što se duže vremena samostalno s njima bore. Kod muškaraca su najčešći problemi s povećanom prostatom, kod žena s inkontinencijom, ali bore se urolozi i s kilama, kamencima u mokraćnom traktu, tumorima testisa…
Po kvaliteti endoskopskih operacija urologija u KBC-u spada u sam europski vrh. Nažalost, osoblja je malo, a 2 liječnika ubrzo odlaze u mirovinu.
Standardi HZZO-a predviđaju 90 000 stanovnika po jednom urološkom timu. Kako Splitsko-dalmatinska županija broji 450 000 stanovnika, broj urologa izgleda zadovoljavajući, iako ne smijemo zaboraviti priliv pacijenata iz drugih županija i prekograničnog područja.
S druge strane, statistike Eurostata daju sasvim drugu priču. Tamo je za Hrvatsku u 2013. godini deklariran broj od 4,3 urologa na 100 000 stanovnika (bez obzira jesu li u privatnom ili državnom sektoru). Znači da bi na SDŽ sa 450 000 stanovnika spadalo nekih 19 urologa. A sa dodatnih nekoliko urologa u Splitu koji su u privatnom sektoru, još smo daleko od prosjeka koji je deklariran Europskoj uniji.
Dodatno je poražavajuća činjenica da smo s tim prosjekom bliži europskom dnu nego vrhu gdje se nalaze Grčka (14,7 urologa/100.000st), Italija (13,4), Bugarska (10,9), Njemačka (9,2)…
Ako ste se ulazeći na polikliniku KBC-a na Križinama osvrnuli desno, mogli ste vidjeti gužvu u hodniku. A tu desno smještena je urološka poliklinika. Nakon gore navedenih statistika, valjda je jasno i zašto nastaju gužve…
Pogledajte video u kojem šef Klinike za urologiju, doc. Davor Librenjak, razgovara s prof. Mladenom Smoljanovićem o urološkim bolestima s kojima se susreću, načinima na koje ih rješavaju, te problemima koje imaju, prvenstveno u kadrovskom smislu.

">VIDEO