Novi ministar ukida 'Program plus'

Program plus, koje je Ministarstvo zdravlja pokrenulo na današnji Svjetski dan bolesnika prije godinu dana s ciljem rješavanja rak-rana zdravstvenog sustava lista čekanja, novi resorni ministar Dario Nakić kaže kako s programom neće nastaviti.

I dok se bivši ministar Siniša Varga hvali postignutim rezultatima i brojkom od gotovo 200.000 pregledanih pacijenata u sklopu "Programa plus", novi ministar poručuje da problem lista čekanja nije riješen te dodao da je "Program plus" bio je pokrenut u političke svrhe.